Vlottende overstorten

Vlottende overstort. Permanent open of mechanisch gesloten. Gravitair of afvoer via pomp. Verhindert dat er afvalwater of actief slib in de afvoerbuis geraakt.

Lees meer