Gezonde mensen in een schone omgeving

Aquasystems healthy people

 

Het hoofddoel van ASI is om een betere wereld te creëren, een wereld met schoner water! Maar onze missie is daarmee nog niet voltooid. In ons bedrijf proberen we ons afval ook zo goed mogelijk te recycleren. Uiteraard wordt het grootste deel van ons afval op de juiste manier ingezameld, maar er is altijd ruimte voor verbetering.
We optimaliseren momenteel ons afvalinzamelsysteem om de hoeveelheid restafval tot een minimum te beperken.

Werken in een schone omgeving is geweldig, maar wat is een schoon bedrijf zonder gezonde mensen?
Tegenwoordig is het niet zo eenvoudig om werknemers fit te houden. Een grote groep van de medewerkers van ASI zitten 8 uur per dag aan hun bureau met weinig of geen beweging. Om deze sedentaire levensstijl te compenseren, biedt ASI haar werknemers de mogelijkheid tot een wekelijkse fitnessworkout of een wekelijkse zwembeurt. Dit is een vrij recent initiatief, maar nu al een groot succes, aangezien de meeste leden van ons dynamische team deze kans met beide handen aangrijpen.

Naast het initiatief “sport op het werk”, hebben we ook nog steeds ook het ”fruit op het werk” initiatief. Het concept is heel eenvoudig ; er is altijd een breed assortiment van vers fruit beschikbaar in onze lunchroom, wat resulteert in een aantal kleine gezonde breaks, in plaats van het eten van koekjes aan je bureau.

Laten we deze nieuwsbrief afsluiten met een open vraag: “Wanneer was de laatste keer dat je een gezonde snack of een 30-minuten durende workout hebt gehad?”

Ik hoop dat ik jullie allemaal kan inspireren om je bij deze gezondere manier van leven aan te sluiten.

 

 

K.V.G.M. bij Aquasystems International nv

Aquaturbo Achilles safety

 

Kwaliteit Veiligheid Gezondheid Milieu

Het is voor Aquasystems International NV een essentieel doel om een Kwaliteits-, Veiligheids-, Gezondheids-, Welzijns- en Milieubeleid op te stellen en te bevorderen. Ons bedrijf tracht om elk risico m.b.t. Gezondheid, Veiligheid en Welzijn van haar werknemers op te sporen, alsook voor derden, in zoverre dat dergelijke personen direct of indirect in contact komen met ons bedrijf via haar producten en diensten.

Aquaturbo Achilles2019

Bij Aquasystems International NV wordt K.V.G.M. zowel intern opgevolgd, door de interne afdeling voor preventie en bescherming op het werk, als extern gecontroleerd in coördinatie met de externe afdeling voor preventie en bescherming op het werk, MENSURA.

Elk jaar wordt Aquasystems International NV onderworpen aan een audit door ACHILLES (leveranciersaudit), waarbij elke rubriek ‘Kwaliteit’, ‘Veiligheid’, ‘Gezondheid’ en ‘Milieu’ grondig wordt doorgelicht.

Het behalen van dit auditcertificaat is van het grootste belang voor Aquasystems International NV, aangezien het ons ook toelaat onze leveringen aan onze Britse klanten voort te zetten.

Tot op heden heeft Aquasystems International NV alle audits succesvol afgerond.

Training voor technici

Aquasystems nws tecnicians

Op 11 juni 2019 gaven we onze eerste training voor technici van een distributeur.

De technici kregen eerst een korte algemene en theoretische opleiding over onze producten.
Vervolgens bespraken we de installatie van onze vlottende oppervlaktebeluchter AER-AS.
De verschillende montagemogelijkheden, waaronder tuikabels, geleidebuizen en scharnierende armen, werden in detail toegelicht.

Belangrijke aandachtspunten voor elk van deze installatiemethoden die gericht zijn op een vlotte en correcte installatie, werden toegelicht. Bovendien hebben we ook een nadere uitleg verstrekt over de verschillende opties van de AER-AS, alsook over wanneer welke opties te gebruiken.

‘s Middags was er ook een praktisch gedeelte waar onze technici de montage en demontage van een AER-AS demonstreerden. De beluchters werden ook in ons testbassin geplaatst en werden daarna elektrisch aangesloten en opgestart.

De AER-SB dompelbeluchter werd ontmanteld en opnieuw gemonteerd en tenslotte in het bassin geplaatst voor het testen.

Na de training konden we onze eerste certificaten uitdelen.

Het is onze bedoeling om deze training in de toekomst aan onze partners aan te bieden, zodat ze een goede en vlotte montage aan hun eindklanten kunnen garanderen.